KIRJOITUSKUTSU: TEEMANUMERO TAHITI 3/2022

Tahiti etsii kirjoittajia teemanumeroon, joka tarkastelee, miten taide on kyseenalaistanut ihmiskeskeisyyttä tai dualistista näkemystä ihmisen ja ympäröivän todellisuuden erillisyydestä. Numeron artikkeleissa voi pohtia esimerkiksi taiteen ja taiteen tutkimuksen yhteyksiä viimeaikaisiin keskusteluihin lajienvälisistä yhteenkietoutumisista, antroposeenista, tekoälystä ja algoritmeistä tai tarkastella, millaiset holistiset tai systeemiset ajattelutavat ovat vaikuttaneet tapoihin ajatella ja tehdä taidetta aiemmin. Numero keskittyy erityisesti yhteistoimintaan, vastavuoroisuuteen sekä rajoiltaan häilyviin, prosessuaalisiin ja muuntuviin teoksiin.

Miten inhimillisen ja ei-inhimillisen suhteen eettiset tai ekologiset uudelleenneuvottelut konkretisoituvat teosten muodoissa ja sisällöissä? Millaisin tavoin ihmisen ja teknologian rajat ylittyvät ja sekoittuvat taiteessa ja kuvakulttuurissa? Millaisin käsittein ja lähestymistavoin taiteentutkimus on haastanut teoksen, tekijyyden tai kokijuuden täsmällisiä rajoja? Miten taidetta voi lähestyä esimerkiksi luontokulttuurien, rihmastojen, verkostojen, materian toimijuuden tai affektien näkökulmista? Miten orgaanisten ja ei-orgaanisten asioiden ja olioiden väliset suhteet on hahmotettu teoksissa ja niiden tekemisen prosesseissa? Voiko taide lisätä ymmärrystä toislajisten kokemusmaailmoista tai kyseenalaistaa ihmisen erityisasemaa?

Teemanumero on osa rajoja ja rajojen ylityksiä taiteessa ja taiteentutkimuksessa tarkastelevaa trilogiaa ja julkaistaan vuoden 2022 lopulla. Ehdota artikkelia lähettämällä otsikko ja abstrakti (enintään 2000 merkkiä) 27.9.2021 mennessä toimittajille Tiina Salmialle (tmsalm[a]utu.fi) ja Riikka Niemelälle (rilini[a]utu.fi). Ehdotukset käsitellään viikolla 39. Huomioithan, että artikkelikäsikirjoitus tulee lähettää toimittajille 15.2.2022 mennessä.

Tieteellisen artikkelin laajuus on enintään 40 000 merkkiä, muiden kirjoitusten (katsaukset, kirja-arviot jne.) enintään 20 000 merkkiä. Tarkempia ohjeita löytyy lehden kirjoittajaohjeista: https://tahiti.journal.fi/about/submissions.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *