Esitelmäkutsu: Monilajiset yhteisöt sosiologian tutkimuskohteena, työryhmä Sosiologipäivillä 26.-27.3.2020, Rovaniemi

HUOM! Abstraktien d-linea on siirretty. Abstraktit on toimitettava 31.1.2020 mennessä. 

Esitelmäkutsu

Työryhmä: Ihminen ja muut eläimet – Monilajiset yhteisöt sosiologian tutkimuskohteena

Sosiologipäivät 2020 – Yhteisö, 26.–27.3.2020, Rovaniemi, Lapin yliopisto

 

Sosiologinen eläintutkimus on sosiologian kasvava tutkimusalue, jossa tarkastellaan ihmisten ja eläinten välisiä suhteita ja vuorovaikutusta. Tutkimusalueella on yhä voimakkaammin kritisoitu ja haastettu sosiologian ihmiskeskeistä perinnettä, jossa muunlajisten eläinten rooli ja toimijuus yhteiskuntien rakentajina on sivuutettu. Sosiologian peruskäsitteet (kuten yhteiskunta, yhteisö, toimijuus jne.) ovat olleet perinteisesti ihmiskeskeisiä ja ne on rajattu pelkästään ihmisiin, ulossulkien muut eläimet. Sosiologisessa eläintutkimuksessa näitä käsitteitä on laajennettu ja sovellettu koskemaan myös muiden lajien jäseniä. Yhteiskunnat, yhteisöt, yhteiskunnan instituutiot ja organisaatiot eivät aina koostu vain ihmisistä, vaan ovat monilajisia. Eläimet nähdään tutkimusalueella sosiaalisina toimijoina, jotka osallistuvat jaettujen merkitysten ja sosiaalisen elämän rakentamiseen. Eläinten lähestyminen toimijoina on haastanut myös sosiologian ihmiskeskeisiä menetelmiä.

Sosiologisen eläintutkimuksen keskeinen kiinnostuksen kohde on eriarvoisuus, joka jäsentää ihmisten suhdetta muihin eläimiin. Tutkimusalueella on siksi tarkasteltu, kuinka lajien välistä eriarvoisuutta tukevia rakenteita, käytäntöjä ja ajatusjärjestelmiä tuotetaan ja ylläpidetään yhteiskunnissa ja yhteisöissä. Myös intersektionaalinen näkökulma on tutkimusalueella keskeinen: miten lajiin liittyvät eriarvoisuudet risteävät muiden eriarvoisuuksien kanssa. Tarkasteltaessa monilajisia yhteisöjä on tärkeää tutkia myös näihin liittyviä valta-asetelmia, vallan rakenteellisuutta, lajien välisiä hierarkioita ja eriarvoisuuksia. Työryhmään ovat tervetulleita esitykset, joissa tarkastellaan ihmisten ja muiden eläinlajien välisiä suhteita yhteiskuntatieteiden näkökulmasta, monilajisia yhteisöjä sekä monilajiseen sosiologiaan liittyviä menetelmällisiä ja käsitteellisiä haasteita.

Työryhmän kielet: suomi ja englanti

Työryhmän koordinaattorit:

Saara Kupsala (Helsingin yliopisto) saara.kupsala@helsinki.fi

Salla Tuomivaara (Turun yliopisto) sallatuomiva@gmail.com

Jos haluat pitää esityksen työryhmässä, lähetä abstrakti työryhmän koordinaattoreille viimeistään keskiviikkona 31.1.2020. Abstraktin pituus on maksimissaan 300 sanaa ja sen tulisi olla .doc, .docx tai rtf-muodossa. Sosiologipäivien 2020 työryhmiin hyväksytään niin valmiita kuin työn alla olevia tutkimuksia, pro gradu -tutkielmia sekä yleisempiä keskustelunavauksia.

Lisätietoa: http://sosiologipaivat.fi/

Tervetuloa!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *