VERKOSTO

Kriittisen eläintutkimuksen verkosto

Kriittisen eläintutkimuksen verkosto on keväällä 2017 perustettu tutkijaverkosto, joka kokoaa yhteen suomalaisia tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita kriittisen eläintutkimuksen näkökulmista. Verkoston tavoite on vahvistaa kriittistä eläintutkimusta tutkimusalana, lisätä yhteistyötä tutkijoiden välillä sekä tukea tutkijoiden osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamistyöhön.

Vuonna 2018 Kriittisen eläintutkimuksen verkosto aloitti Koneen säätiön rahoituksella hankkeen, jonka osana perustettiin tämä Eläimiksi-blogi. 

Mitä on kriittinen eläintutkimus?

Monitieteinen eläintutkimus on voimakkaasti kasvava ala niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Eläimet on sijoitettu pitkään sosiaalisen ja kulttuurisen alueen ulkopuolelle ja muut eläimet kuin ihminen on usein sivuutettu yhteiskunnallisessa analyysissä. Tämän myötä muiden eläinten sosiaalista ja yhteiskunnallista merkitystä – ja niiden arvoa yksilöinä – on aliarvioitu, tai ne ovat jääneet kokonaan huomiotta. Nopeasti lisääntynyt ymmärryksemme muiden eläinten kognitiivisista ja sosiaalisista kyvyistä pakottaa meidät arvioimaan uudelleen eläinkuvaamme ja eläinten asemaa.

Osana laajempaa eläintutkimuksen kenttää on voimistunut myös kriittinen eläintutkimus – eläinten asemaan kantaaottava ja eläinten aseman parantamiseen pyrkivä monitieteinen tutkimusalue. Kriittinen eläintutkimus on useista teoreettisista suuntauksista koostuva tutkimusalue, jossa tarkastellaan lajien välisiä suhteita perinteisiä ihmiskeskeisiä tutkimusnäkökulmia purkaen. Kriittinen eläintutkimus osallistuu yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden ajankohtaisiin keskusteluihin, kuten ihmisen luontosuhteen uudelleen järjestäytymisen kysymykseen antroposeenin aikakautena sekä eriarvoisuuksien rakentumiseen ja risteämispintoihin. Tutkimusalueella eläinten asemaa ja kohtelua sekä eläinkäsitystämme tarkastellaan kriittisesti, yhteiskunnallisten valtasuhteiden näkökulmasta. Kriittinen eläintutkimus kokoaa yhteen laajasti yhteiskuntatieteiden, oikeustieteiden, humanististen tieteiden ja taiteiden alojen tutkijoita.

Kriittisessä eläintutkimuksessa kiinnitetään huomiota tutkimuksen poliittisuuteen, ja siinä nostetaan esiin lajien välisen oikeudenmukaisuuden näkökulmaa. Tutkimusalue ammentaa yhteiskunta- ja kulttuuritieteen sekä taiteen tutkimuksen kriittisistä suuntauksista. Kriittisessä eläintutkimuksessa hyödynnetään usein posthumanistisia teorioita, jotka kyseenalaistavat vallinneet ja yhä vallitsevat antroposentriset käytännöt sekä ihmisten ja muiden eläinten välille rakennetun ehdottoman eron ja ihmisen ylemmyyden muihin eläimiin nähden. Kriittisen eläintutkimuksen piirissä tehdään runsaasti intersektionaalista analyysiä, jossa tutkitaan luokittelujen ja erontekojen risteymiä ja näitä luokitteluja ja erontekoja yhdistäviä rakenteita. Tällöin spesismin, rasismin ja esimerkiksi sukupuoleen ja luokkaan liittyvien luokitteluiden ja valtarakenteiden analyysi kietoutuvat yhteen. Kriittinen eläintutkimus pohtii mahdollisuuksia näiden valtarakenteiden ja eläimeksi luokiteltujen alistetun aseman purkamiseen sekä lajien välisen oikeudenmukaisuuden rakentamiseen. Kriittinen eläintutkimus on tuottanut esimerkiksi karnismin, lihanormin, käsitteen ja analysoinut veganismia uudenlaisena tapana rakentaa ihmisen suhteet muihin eläimiin.

Löydät Kriittisen eläintutkimuksen verkoston myös facebookista: https://www.facebook.com/Kriittinenelaintutkimus/
ja twitteristä: https://twitter.com/CASfinland

Voit lähettää verkostolle sähköpostia osoitteeseen info(at)elaimiksi.fi

Näytä sivu