Hallitus

Salla Tuomivaara, puheenjohtaja
Tiina Ollila, varapuheenjohtaja
Tarja Koskela, jäsensihteeri
Outimaija Hakala, sihteeri
Matilda Aaltonen, taloudenhoitaja
Sanna Karhu
Maria Helena Saari